Корени

Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст

Трактат по теория на етиката

Тази книга е трактат по теория на етиката, много популярна през Ренесанса

Съдържанието

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му

Елементарен примерен текст

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Menu